top of page

Visie van Iriza

Eén van de weinige zekerheden die we in het leven hebben, is dat het leven onlosmakelijk verbonden is met de dood. Waar leven is, is de dood en waar de dood is, is leven. Die zekerheid voelt bedreigend, temeer omdat de dood zichzelf veelal niet aankondigt. Het liefst stoppen we die zekerheid weg, we praten er niet zo vaak over, want dan is het er niet. Gewoon maar zo lang mogelijk onbezorgd met elkaar genieten van het leven. Daar is iets van te zeggen, zeker als het kinderen betreft, want waarom kinderen lastig vallen met de dood als er (nog) geen aanleiding is om hen daarmee te confronteren?
 
Hoewel we er begrip voor hebben dat veel mensen bewust of onbewust dit standpunt innemen, zijn we toch van mening dat de dood juist wel onderwerp van gesprek zou moeten zijn en dat kinderen er recht op hebben om te weten dat de dood bestaat, dat ze er hoe dan ook een keer mee te maken krijgen. Gelukkig zien we daar ook al wel vooruitgang in.
 
Wij hebben als doel om (groot)ouders/verzorgers en begeleiders bewust te maken van de voordelen die het kind haalt uit openheid, eerlijkheid en duidelijkheid omtrent de dood. Het niet met kinderen praten over de dood lijkt misschien goed, want je wilt de kinderen er tenslotte voor beschermen, maar wat als er plotseling een dierbare van het kind overlijdt? Een vader, moeder, opa, oma, broertje of zusje, een juf of een klasgenootje?
 
Wanneer een kind onverwacht wordt geconfronteerd met het overlijden van een dierbare zullen er ongetwijfeld vragen komen als: Wat is doodgaan? Waar ga je dan heen? Wat gebeurt er? Wat is begraven? Wat is cremeren? Ga ik ook dood? Het kind wil graag antwoorden krijgen, maar doordat het een dierbare betreft, is de kans aanwezig dat (groot-)ouders/verzorgers, zelf ook overmand door verdriet, wanhoop en ongeloof, niet de tijd (kunnen) nemen om goed of voldoende bij de vragen van de kinderen stil te staan. Een heel begrijpelijke situatie, maar wel een heel bepalende. Kinderen nemen net als volwassenen zo’n aangrijpende gebeurtenis mee hun leven in en daarom is het zo ontzettend belangrijk om hen daarin (vroeg)tijdig en zo goed mogelijk te begeleiden.

 

Stichting Iriza heeft in het verleden heel veel verhaaltjes en liedjes uitgebracht voor kinderen over de dood. In 2015 is het werk van de stichting tijdelijk stilgelegd, daarvóór waren er al meer dan 1 miljoen bezoekers geweest op de site en hebben we 11 jaar lang heel veel ouders, kinderen en scholen mogen begeleiden. Niet alleen middels liedjes en verhaaltjes, maar ook middels kringgesprekken op scholen, speurtochten in crematoria en op begraafplaatsen, voorleessessies tijdens open dagen etc..

Nu is het goede werk weer voortgezet en we zijn druk met de voorbereidingen om de kindertheatervoorstelling Pieter en het Treintje naar de Sterren te realiseren. In 2019 hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven over de voortgang en de speellijst. Ook zullen er ongetwijfeld meer projecten volgen.

Heeft u zelf onze hulp nodig, neem dan contact op:

mail@stichtingiriza.nl of app (!) naar 06-25248264

Blijf ons volgen!!

sponsor: Notariskantoor De Kroon te Velp - www.notarisdekroon.nl

met dank aan Jeanette van der Beek voor de hulp op vele vlakken - www.decalavon.nl 

Meisje blaast bellen

Waarom de dood verpakken in iets liefs,

in een verhaal of een mooie gedachte?

 
Uit verlangen om te mogen en kunnen geloven in een illusie,
op het moment dat de werkelijkheid niet meer draaglijk is.

 
Kermit/Jim Henson

bottom of page