Witte wilde bloemen
Yvonne

Zelf streef ik altijd naar het best haalbare.

Wat ik belangrijk vind, is dat de familie zich op haar gemak voelt bij mij en zich vrij voelt om het afscheid zo samen te stellen als passend en gewenst is. Ik ben er ter ondersteuning en zal me daar altijd volledig voor inzetten.

 

Ik zoek samen met de familie de weg naar een voor hen passend en mooi afscheid, waarbij ik soms een heel persoonlijke benadering moet kiezen en soms juist op gepaste afstand moet blijven. Ik begeleid mensen naar eer en geweten, op een kundige wijze en op basis van jarenlange ervaring. Dat mag men ook van een professional verwachten. Dat het regelmatig uitmondt in een hecht en fijn contact in hectische dagen is voor mij simpelweg iets om heel dankbaar voor te zijn.

Te voelen dat een familie tevreden is en na de uitvaart met een mooie, passende en troostrijke herinnering naar huis gaat, is het grootste compliment dat ik kan krijgen. 

Dáár streef ik naar! 

AEMD logo oranje.png

Afscheid En Meer Doesburgh (AEMD)

is een initiatief van twee zelfstandig uitvaartondernemers, tevens vriendinnen,

om de mensen in Doesburg en omgeving

bij te staan rondom een overlijden,

bij troost en gemis 

en hierin verbinding te brengen.

Middels informeren, adviseren en begeleiden

rondom overlijden en uitvaart,

het organiseren van afscheidsbeurzen, inloopspreekuren en

de terugkerende SoepGroep

hopen wij

- Birgit en Yvonne -

u waar nodig te ondersteunen.

 

Voor alle vragen over uitvaartgerelateerde zaken, afscheid en gemis, kunt u

telefonisch en per mail bij ons terecht

tussen 9.00 uur en 19.00 uur.

Voor overlijdensmeldingen zijn wij

dag en nacht bereikbaar.

Birgit
Lucia_logo_gewoon.png

Toen ik op een dag een rouwauto zag rijden viel het kwartje. Een vak met hart voor mensen. Er bij mogen zijn als er intens verdriet is. Contact maken met diverse mensen en hun gevoelens.

 

Ik heb als bedrijfsnaam gekozen voor Lucía. Dat is mijn doopnaam en het betekent Licht. Tevens is deze naam een eerbetoon aan mijn moeder die mij het leven heeft gegeven en met de hoop dat ik voor nabestaanden in donkere tijden een klein lichtpuntje mag zijn.

Het doen zoals ik denk dat het goed is. Voor en met elkaar.

Samen, met een lach en een traan.

 

Lucía, afscheid met zorg.

 

Luisteren,

helpen,

er zijn…